خودمان را گول نزنیم….

با این وضعیت تا ۱۰۰ سال دیگر هم ثروتمند نمیشویم.

ما به تنهایی یک قطره هستیم اما با هم اقیانوس می شویم.


کارهای بزرگ تجاری هیچ وقت تنها توسط یک نفر به سرانجام نمی رسند بلکه به تیمی از افراد نیاز دارند.

 

برای عضویت روی نماد # کلیک کن و عضو کانال اطلاع رسانی کمپین باش. تا بعد از رسیدن به حد نصاب 10 هزار عضو، کسب درآمد اینترنتی رو مختص اعضای کمپین شروع کنیم.